Meest recente berichten
Urban-Green building nature - Rotterdam
20393
page-template-default,page,page-id-20393,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Samenwerking

 

De basis van een goed project is een gedegen samenwerking tussen alle partijen. Het kost een extra beetje energie om alle stemmen gehoord te hebben en ook alle acties verantwoord uit te kunnen voeren met de kennis dat een ieder tevreden is met de gang van zaken. Toch is juist dit extra beetje energie en inspanning hetgeen waar Urban Green zijn successen mee behaald.

” Samenwerken is de nieuwe weg naar succes”

Om meer groen in stedelijk gebied te kunnen realiseren bekleed Urban Green binnen de Groene gebiedscooperatie van Rotterdam de rol als vertegenwoordiger van het consortium van MKB en ZZP

In deze gebiedscoöperatie i.o. participeren de gemeente Rotterdam, (sociale) ondernemingen, zzp’ers, groen/grijs mbo- en hbo-instellingen en partijen als Rijkswaterstaat. De gebouwde infrastructuur zorgt er voor dat op elke laag een vertegenwoordiging van de triple helix aan het roer staat (triple helix is samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). In de coöperatie werken partijen samen om projecten te realiseren op gebied van groen, duurzaamheid, water, klimaat, energie, stedelijke vernieuwing en voedsel. Leren innoveren in een groen, duurzaam Rotterdam is de ambitie. In de coöperatie worden ideeën ingebracht, kennis gedeeld, partijen bij elkaar gebracht en voor financiering gezorgd. De coöperatie werkt als een lerende netwerkstructuur. Leren innoveren staat centraal, zowel bij onderwijsinstellingen, de bedrijven, overheid en de studenten, en niet in de laatste plaats in de samenwerking tussen deze partijen. In die samenwerking worden cross-sectorale verbindingen gerealiseerd. Zowel in reguliere leer- en werkomgevingen, als in nieuwe praktijkcentra waar kruisbestuiving tussen sectoren en partijen centraal staat. ManageMind group begeleidt het totale proces en geeft specialistische ondersteuning binnen de onderwijsinstellingen (groen/grijs, mbo en hbo).